Pidifrky od D

42 - Dačice

Nejstarší zmínka o Dačicích je z roku 1183, v pol. 13. stol. přechází původně zeměpanský majetek do vlastnictví křižovníků s červenou hvězdou. Od roku 1339 patří panství pánům z Hradce a od roku 1459 Krajířům z Krajku, kteří mezi lety 1572 - 1579 staví Starý zámek. Nový zámek se začal stavět kolem roku 1591. Dále se v Dačicích vystřídali např. páni z Dubé, Fürstenberkové, Osteinové nebo Dalbergové.

Knihkupectví Dany Havlíkové
náměstí Míru 461
Slavonice
Tabák Eva Lovětínská
Palackého nám. 55/1
Dačice
Městské muzeum a galerie
Havlíčkovo nám. 85
Dačice
Knihkupectví Hejl
Masarykova 45
Dačice
Zámek Dačice
Havlíčkovo nám. 85/1
Dačice
Infocentrum Jemnice
Husova 2
Jemnice
Knihkupectví Hejl
Nám. Svobody 36
Jemnice
UNIOS CB s.r.o.
Zámek 57
Český Krumlov
Knihkupectví Kanzelsberger
Kanovnická 3
České Budějovice
Suvenýry ve věži Marie Trojanové
Telč

Potraviny Ludmila Šimáčková
Nová Říše, č.p.5
Nová Říše
Cyklocamp pod Landštejnem

Staré Město pod Landštejnem
Parkoviště hradu Landštejn
Restaurace Landštejnský dvůr
Landštejn
Infocentrum Dačice
Krajířova 27/I
Dačice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Dačice
Göthova 71/I
Dačice

63 - Děčín

První písemná zmínka o Děčíně je z roku 993. Původní dřevěné přemyslovské hradiště na zámecké skále bylo v 1. pol. 13. stol. přebudováno na kamenný gotický hrad, pod kterým bylo založeno královské město. Panství postupně přešlo na rod Markvarticů a posléze Vartenberků, v 16. a 17. stol. patřilo ještě Trčkům z Lípy, Salhausenům a rytířům z Bünau. Za panování tohoto rodu došlo k největšímu rozvoji obchodu a řemesel. Od roku 1628 patřilo panství Děčín rodu Thun – Hohenstein.

Zámek Děčín
Dlouhá jízda 1256
Děčín
Trafika H+M
Nám. Míru 42
Benešov nad Ploučnicí
Infocentrum Děčín
Karla Čapka 1441/3 (budova městské knihovny)
Děčín
Tabák Rudolf Koudela
nám Míru 123
Česká Kamenice
Suvenýry Drahomíry Žákovské
Pokladna u vstupu do skal
Tisá
Infocentrum Česká Kamenice
nám Míru 73
Česká Kamenice
Infocentrum Hřensko
Hřensko 71
Hřensko
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Knihkupectví Kanzelsberger
Sofijská 2/3
Děčín
Relay Děčín - nádraží ČSD
Čsl.mládeže 89/4
Děčín

146 - Děčínský Sněžník

Děčínský Sněžník je naše nejvyšší stolová hora a její vrchol sahá do nadmořské výšky 723 m. V roce 1864 nechal hrabě František Thun na jejím vrcholu vystavět věž, určenou pro geografická měření, která se však díky velkému zájmu turistů brzy stala rozhlednou. Je vysoká 33 m a k dosažení jejího vrcholu je nutné se poprat se 153 schody.

Infocentrum Tisá
Tisá 205 (budova obecního úřadu)
Tisá
Suvenýry Drahomíry Žákovské
Pokladna u vstupu do skal
Tisá
Zámek Děčín
Dlouhá jízda 1256
Děčín
Rozhledna Děčínský Sněžník


J plus S s.r.o.
Mezná 37
Hřensko
Infocentrum Hřensko
Hřensko 71
Hřensko
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Knihkupectví Kanzelsberger
Sofijská 2/3
Děčín
Česká pošta Jílové u Děčína
Mírové náměstí 295
Jílové u Děčína

844 - Desná

Desná

Osadu založil na svém panství v roce 1691 hrabě Albrecht Maximilián Desfours II. K rozkvětu obce došlo v polovině 19. století, kdy zde byly v provozu známé vodoléčebné lázně založené Josefem Schindlerem. Na jejich místě dnes stojí architektonicky velmi zajímavá Riedelova vila, kterou nechal v roce 1894 postavit místní sklářský podnikatel Josef Riedel mladší, syn významného sklářského magnáta Josefa Riedela staršího. V roce 1913 byla obec císařským výnosem povýšena na městys a její dnešní podoba vznikla v roce 1949 spojením jedenácti osad nebo jejich částí. V roce 1968 získala Desná statut města.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Tanvald
Krkonošská 629
Tanvald
Infocentrum Riedelova vila
Krkonošská 120
Desná v Jizerských horách

380 - Deštné v Orlických horách

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1362, kdy patřila cisterciákům z kláštera Svaté Pole u Třebechovic. Klášter byl v roce 1420 vypálen. V roce 1494 získali Deštné od Jana z Janovic a Petršpurka Trčkové z Lípy. Po zavraždění Adama Erdmana Trčky z Lípy a konfiskaci trčkovského majetku daroval císař Ferdinand II. černíkovické panství s Deštným Jindřichu Kraftovi z Lammersdorfu. V roce 1676 pak panství koupil František Karel Libštejnský z Kolovrat a připojil je k panství rychnovskému.

Infocentrum Deštné v O.h.

Deštné v Orlických horách
Prodejna SUVENÝR Tibor Kara

Deštné v Orlických horách
Česká pošta Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách 61
Deštné v Orlických horách
Tabák Věra Barnetová
Kostelní 9
Dobruška
Kuncovo knihkupectví
Nám. Přemysla Ot. II. 97
Vysoké Mýto
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

103 - Dětenice

První písemná zmínka o Dětenicích pochází z roku 1052. Koncem 13. stol. si zde postavil Beneš z Valdštejna a Dětenic z rodu Markvarticů tvrz. Za husitských válek patřilo panství Okořským z Okoře, Semečkům ze Semčic, Blektův z Útěchovic a od roku 1454 Valkounům z Adlar. V roce 1503 koupili statek Křinečtí z Ronova a v roce 1622 jako pobělohorskou konfiskaci Albrecht z Valdštejna. V roce 1760 Dětenice koupili Clam – Gallasové a přestavěli renesanční tvrz na barokní zámek. V roce 1797 získal panství baron Jakub Wimmer, v roce 1808 Wessenberkové a v roce 1878 řád maltézských rytířů. Ve 20. stol. se zde ještě vystřídali průmyslníci Blochové a Řehákové. V roce 1998 se majiteli stali manželé Ondráčkovi.

Zámek Dětenice - suvenýry
Zámek
Dětenice
Smíšené zboží
Dětenice 54

Infocentrum Dolní Bousov
Kostelní 141
Dolní Bousov
Knihkupectví a galerie paní Zemkové
Komenského nám. 57
Brandýs nad Labem
Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1
Praha 1
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
Mladá Boleslav
Tabák NIKA
Revoluční 500
Nový Bydžov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

494 - Děvičky

Děvičky První písemná zmínka o stejnojmenném hradě pochází z roku 1222. Zřícenina, tyčící se na východním konci hřebene Pavlovských vrchu nad Pavlovem, je však pozůstatkem zeměpanského hradu z počátku 14. století. V roce 1334 ho udělil Jan Lucemburský v léno Hartneidovi z Lichtenštejna. V roce 1560 koupil Děvičky i s celým mikulovským panstvím uherský šlechtic Ladislav Kerecsenyi a v roce 1575 hrad získali Ditrichštejnové. V roce 1645 jej vypálili Švédové a už nikdy nebyl zcela obnoven. Poslední zmínky pocházejí z roku 1784, kdy ještě na hradě pobýval hlídač, který zvonem varoval okolní vsi před požáry a bouřemi.

Infocentrum Mikulov
Náměstí 1
Mikulov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Pavlov
Na Návsi 88
Pavlov

652 - Devín

Devín

Najstaršie osídlenie Devína sa datuje do obdobia mladšej doby kamennej (asi 5000-4000 pred Kr.). Svoje oppidum tu mali Kelti a v prvých štyroch storočiach nášho letopočtu ich vystriedali Rimania. V 7.-9. storočí tu stálo veľkomoravské hradisko, ktoré na prelome 12. a 13. storočia nahradila kamenná pevnosť v majetku uhorskej koruny. V roku 1419 venoval kráľ Žigmund Devín Mikulášovi Garayovi. V rokoch 1460-1527 boli majiteľmi grófi zo Sv. Jura a Pezinka a potom Báthoryovci. Po smrti Štefana V. Báthoryho v roku 1605 sa o devínske panstvo viedli spory, až ho v roku 1635 získali Pálffyovci. V roku 1809 vyhodili hrad do vzduchu vojska cisára Napoleona a ten už nikdy nebol opravený. 

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Stánek se suvenýry na parkovišti hradu Devín
Muránská 1062/15
Bratislava-Devín
Suvenýry FAN SPORT SLOVENSKO
Laurinská 6
Bratislava
Suvenýry Darina Bukvová
Hlavní nám.353/2
Bratislava
Suvenýry Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
Bratislava

583 - Dívčí Hrad

Dívčí Hrad

První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1267, sídlo patřilo olomouckému biskupství. Od roku 1460 byl Dívčí Hrad v držení bratrů biskupa Tasa z Boskovic. Ti zůstali za česko-uherských válek věrni králi Jiřímu z Poděbrad a hrad byl v roce 1474 dobyt vojsky Matyáše Korvína. Kolem roku 1573 byla za panování Hynka Bruntálského z Vrbna zahájena stavba renesančního zámku. Dalšími majiteli byli pak Sedlničtí z Choltic, kterým byl však statek po Bílé hoře zabaven. V roce 1624 jej získal řád německých rytířů a v letech 1768-1918 sloužil jako komenda johanitů. V roce 1945 byl těžce poškozen dělostřelbou a následným požárem.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

527 - Dívčí Kámen

Hrad povolil postavit v roce 1349 Karel IV. bratrům Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka. V roce 1394 zde byl krátce vězněn Václav IV., v roce 1420 ho marně dobýval Jan Žižka. Obránce hradu, Vilém z Potštejna, hrad později mezi lety 1424 - 1428 vlastnil, poté opět patřil Oldřichu II. z Rožmberka. V roce 1506 se Petr z Rožmberka rozhodl hrad přestat udržovat a v roce 1541 je již uváděn jako pustý.


502 - Dobrá Voda

Obec Dobrá Voda byla založena jako poutní místo. V letech 1708 - 1715 za vlády Karla Alberta Buquoye zde byl postaven barokní poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie (používá se též chrám Panny Marie Utěšitelky nebo Panny Marie Dobré Rady) s trojramenným schodištěm. Ke kostelu přiléhá trojramenný ambit s věžičkami. Léčivé vlastnosti místní mírně radioaktivní vody se tradují od roku 1564 a proto zde byly postaveny lázně. Die Wallfahrtskirche Maria Trost in Brünnl


273 - Dobrošov

První spolehlivá zmínka o vsi pochází z roku 1654, ale některé prameny uvádějí, že Dobrošov patřil již v letech 1415 – 1545 k náchodskému panství. Před 2. světovou válkou bylo rozhodnuto, že zde bude umístěna dělostřelecká tvrz, sestávajícící z šesti bojových a jednoho vstupního objektu. Posádku mělo tvořit 571 mužů. 28.7.1937 začala firma Kapsa a Müller se stavbou s rozpočtem 34 mil. korun. Před podepsáním Mnichovské dohody zde pracovalo téměř tisíc dělníků, kteří stihli vyrubat 2 km chodeb a 0,75 km sálů. Na povrchu byl dokončen dělostřelecký srub Zelený a pěchotní sruby Můstek a Jeřáb.

Pevnost Dobrošov

Dobrošov
Infocentrum Nové Město nad Metují
U Zázvorky 1210
Nové Město nad Metují
Informační a cestovní centrum M. Machová
Kamenice 144
Náchod
Knihkupectví Horová a Maur
Palackého 26
Náchod
JIráskova turistická chata

Dobrošov
Infocentrum Úpice
Dr. A. Hejny 133
Úpice
Infocentrum Česká Skalice
Legionářská 33
Česká Skalice
Tabák Věra Barnetová
Kostelní 9
Dobruška
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

278 - Dobruška

První písemná zmínka pochází z roku 1320, kdy byl majitelem panství Mutina z Dobrušky. Již před tímto rokem však zdejší obyvatelé měli např. právo vaření piva. Další práva, známá jako hradecká či magdeburská, obdrželi od Sezemy z Dobrušky v roce 1364. V roce 1495 získali panství Trčkové z Lípy a vládli zde až do roku 1634, kdy jim byl zkonfiskován majetek. Dobrušku pak obdržela za zásluhy hrabata Colloredo z Wallsee, později Colloredo – Mansfeld.

Infocentrum Dobruška
nám. F.L. Věka 32
Dobruška
Knihkupectví U HOŇKŮ
nám. F.L. Věka 23
Dobruška
Knihkupectví Kanzelsberger
Dukelská tř.3
Hradec Králové
Česká pošta Dobruška
Opočenská 71
Dobruška
Tabák Věra Barnetová
Kostelní 9
Dobruška
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

630 - Dobrý zprávy.cz

Že jsou titulky velkých deníků plné katastrof ještě neznamená, že nikdo nestaví nemocnice v Africe. Lidi jenom radši čtou o spadlých letadlech a noviny jim tak tyto zprávy servírují. Tomuhle my říkáme rozhodné NE. Pokud se občas přistihnete bez víry a naděje, zavítejte k nám. Vybíráme to nejlepší a nejinspirativnější, co se na zeměkouli stalo.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

888 - Dobřichovice

První písemná zmínka pochází z 6.dubna 1253, kdy král Václav I. daroval Dobřichovice Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. To však již stál na území dnešního Karlíku hrádek s románskou rotundou a při brodu přes řeku Berounku tvrz. V roce 1420 zastavil král Zikmund Dobřichovice rytíři Zikmundu Bolechovcovi z Pušperka. Po několika dalších zástavních majitelích vykoupil Dobřichovice v roce 1498 velmistr Matěj ze Střebska od Heřmana z Říčan a Jana Šrámka. Za velmistra Zbyňka Berky z Dubé byla v 16. stol. tvrz přestavěna na renesanční zámek.

Infocentrum Dobřichovice
5.května 912
Dobřichovice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

134 - Dobříš

DobříšPrvní písemná zmínka o Dobříši pochází z roku 1252, původní dřevěná tvrz byla kolem roku 1340 přestavěna na kamenný hrad. Po dobytí husitskými vojsky byl v roce 1422 svěřen do zástavy Kolovratům. Od roku 1569 je dobříšské zboží opět královské, v roce 1589 získává zpět městská práva. V roce 1630 zboží kupuje Bruno Mannsfeld a zámek je barokně přebudován. Od roku 1775 je majetkem rodu Colloredo-Mannsfeldů.

Infocentrum Dobříš
Mírové náměstí 106
Dobříš
Tabák Speciál
Mírové nám.
Dobříš
Zámek Dobříš

Dobříš
Regionální muzeum Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 16
Jílové u Prahy
Tabák DELA-Zdeněk Eliáš
Mírové nám. 202
Dobříš
Infocentrum Příbram
Pražská 129
Příbram
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Knihkupectví Renata Holubová
Mírové náměstí 332
Dobříš

87 - Doksy

Město bylo založeno Přemyslem Otakarem II. v roce 1264. V roce 1367 byl založen Velký rybník a Doksy získaly městská práva. V roce 1588 získal panství Jan z Vartemberka, který zde také vystavěl panský dvůr a zámek. Dalším majitelem byl od roku 1595 Václav Berka z Dubé, po pobělohorské konfiskaci jeho majetku pak Albrecht z Valdštejna. Po jeho zavraždění se panství zmocnil Walter Buttler. Valdštejnové pak panství spravovali ještě v letech 1680 – 1945.

Infocentrum Česká Lípa
Nám. T. G. Masaryka 2
Česká Lípa
Infocentrum Doksy
nám.Republiky 191
Doksy
Infocentrum Staré Splavy
J. Roháče s Dubé 29
Staré Splavy
Trafika - stánek paní Knotové
nám. Republiky
Doksy
Infocentrum Mělník
náměstí Míru 11
Mělník
Rekreační areál Poslův Mlýn
Poslův mlýn 976
Doksy
Knihkupectví a galerie paní Zemkové
Komenského nám. 57
Brandýs nad Labem
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
Mladá Boleslav
Trafika - Jana Jungmannová

Staré Splavy
Česká pošta Staré Splavy
Roháče z Dubé 75
Staré Splavy
Camp Borný
Staré Splavy
Staré Splavy
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

567 - Dolní Bousov

První písemná zmínka pochází z roku 1318. V roce 1385 byl majitelem Jan z Michalovic, po něm Aleš Škopek z Dubé a od roku 1404 Kuneš Kozojedský z Kozojed. Od roku 1446 patřil Dolní Bousov ke kosteckému panství Zajíců z Hazmburka, od roku 1497 pak Šelmberkům. V roce 1524 koupili panství páni z Bibrštejna. V roce 1556 jej vyženil Kryštof z Lobkovic a v roce 1632 jej koupil Albrecht z Valdštejna. Dva roky na to byl však zavražděn a panství získali Černínové z Chudenic. V roce 1738 se majiteli stali Netoličtí.

Infocentrum Dolní Bousov
Kostelní 141
Dolní Bousov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

387 - Dolní Hedeč

Vesnice byla založena v 16. stol. a proslula řezbářstvím a výrobou varhan. V letech 1696 – 1700 zde královéhradecký biskup Tobiáš Jan Becker založil poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1706 vzniklo 8 kaplí podél aleje, které vedou z Králík až k hlavnímu vchodu do kláštera, jenž byl dokončen v roce 1710. Původní řád servitů vystřídali v roce 1883 redemptoristé. Dnes je Dolní Hedeč součástí města Králíky.

Infocentrum - městské muzeum
Velké nám. 365
Králíky
Infocentrum Bludov
Adolfa Kašpara 353
Bludov
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

355 - Dolní Kounice

První písemná zmínka pochází z roku 1183, kdy zde byl vybudován premonstrátský klášter Rosa Coeli. V letech 1284 – 1330 byl postaven klášterní hrad. V roce 1527 získal panství král Ferdinand I. V roce 1532 je nejprve zastavil a v roce 1537 pak prodal Jiřímu Žabkovi z Limberka. V roce 1561 se majiteli stali páni ze Zástřizl a v roce 1578 Lvové z Rožmitálu. V roce 1588 koupili Kounice Drnovští z Drnovic a na Rájci. Těm však byl v roce 1622 zkonfiskován majetek a panství získali Ditrichštejnové. Posledními šlechtickými majiteli zámku byli od roku 1862 Herbersteinové.

Infocentrum Dolní Kounice
Masarykovo nám. 2
Dolní Kounice
Autocamp Merkur Pasohlávky
Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
Pasohlávky
Infocentrum Moravský Krumlov
Zámecká 2
Moravský Krumlov
Infocentrum Pasohlávky

Pasohlávky
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

368 - Dolní Věstonice

Oblast byla osídlena již v pravěku, o čemž svědčí mimo jiné nález proslavené sošky tzv. Věstonické Venuše. První písemná zmínka o obci pak pochází z roku 1312. V roce 1334 získal obec darem od krále Jana Lucemburského Hartneid II. z Lichtenštejna. V roce 1460 byla ves Jiřím z Poděbrad povýšena na město. Počátkem 16. stol. se zde díky náboženské toleranci lichtenštejnské vrchnosti usídlila početná skupina novokřtěnců – tzv. habánů, kteří byli pro své názory vyhnáni z Německa, Rakouska a Švýcarska.

Autocamp Merkur Pasohlávky
Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
Pasohlávky
Infocentrum Pasohlávky

Pasohlávky
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Dolní Věstonice
Dolní Věstonice 21
Dolní Věstonice

874 - Dolský mlýn

Dolský mlýn První písemná zmínka o mlýně pochází z roku 1515. Mlýn měl původně tři mlýnská kola, z nichž jedno pohánělo pilu a další dvě mlecí zařízení. Dolský mlýn patřil od roku 1584 k benešovskému panství pánů ze Salhausenu a později od roku 1653 k panství bynoveckému. V roce 1696 mlýn koupil Jan Kryštof Pohl a jeho potomkům pak patřil až do roku 1910. Původní budova byla několikrát přestavěna, v roce 1727 barokně. Mlýn byl v plném provozu do roku 1814, poté však byla jeho činnost velmi omezena kvůli plavení dřeva po říčce Křinici. Jako kompenzace bylo majitelům povoleno vařit pivo a vyrábět pálenku. V roce 1945 byl mlýn opuštěn a chátral. Několikrát se stal kulisou při natáčení filmových pohádek.

Infocentrum Česká Kamenice
nám Míru 73
Česká Kamenice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Rumburk
Lužické náměstí 103
Rumburk
Infocentrum Saula
Chřibská 284
Chřibská
Infocentrum Jetřichovice
Jetřichovice 91
Jetřichovice

226 - Domažlice

První písemná zmínka o Domažlicích je z roku 993. V 60. letech 13. stol. se trhová osada změnila v opevněné královské město a domažličtí Chodové chránili hranici a obchodní stezku do Bavor, za což jim byly uděleny četné výsady. V roce 1431 zde husité porazili vojska V. křížové výpravy. Po Bílé hoře byla městu zkonfiskována značná část majetku a Chodům byla odebrána jejich práva. V roce 1695 bylo potlačeno jejich povstání a Domažlice začaly ztrácet na významu.

Infocentrum Domažlice
Nám. Míru 51
Domažlice
Muzeum Chodska
Chodské nám. 95
Domažlice
Chodské knihkupectví
Nám. Míru 125
Domažlice
Tabák Jaroslav Šimáček
Nám. Míru 65
Domažlice
Knihkupectví Lidmila Haasová
nám.Míru125
Domažlice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Česká pošta Domažlice 1
Msgre. B.Staška 71
Domažlice
Česká pošta Mrákov
Mrákov 105
Mrákov

291 - Doudleby nad Orlicí

Zámek nechal postavit v letech 1585 – 1590 Mikuláš starší z Bubna, když v roce 1562 koupil litické panství a přijal druhý predikát – z Litic. První zmínka o tomto původně vladyckém rodu pochází z roku 1388, kdy byl Stach z Bubna purkrabím na Potštejně. V letech 1630 a posléze mezi lety 1670 – 1690 byl původně renesanční zámek barokně přestavěn hrabětem Jindřichem Janem a jeho synem Františkem Adamem z Bubna a Litic. Kromě období mezi lety 1948 -1993 patřil zámek v Doudlebech vždy pouze Bubnům.

Infocentrum Kostelec nad Orlicí
I. J. Pešiny 39
Kostelec nad Orlicí
Infocentrum Žamberk
Kostelní 446
Žamberk
Infocentrum Choceň
Tyršovo nám. 21
Choceň
Papír Dana Jánská
Jiráskovo náměstí 51
Kostelec nad Ohří
Česká pošta Doudleby nad Orlicí
Dukelská 68
Doudleby nad Orlicí
Knihkupectví Kanzelsberger
Dukelská tř.3
Hradec Králové
Knihkupectví Květoslava Benešová
Václavské náměstí 53
Letohrad
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Infocentrum Rychnov nad Kněžnou
Staré náměstí 68
Rychnov nad Kněžnou

440 - Dřevohostice

První písemná zmínka pochází z roku 1326, tvrz je doložena k roku 1368. Po pánech z Dřevohostic se zde jako majitelé vystřídali páni ze Šelmberka, Tovačovští z Cimburka, Kounicové a od roku 1480 Žerotínové. Za Karla staršího ze Žerotína byla v letech 1595 -1617 tvrz přestavěna na renesanční zámek. V roce 1620 koupil panství Jan Skrbenský z Hříště a po konfiskaci jeho majetku se stal majitelem Václav Eusebius z Lobkowicz. V letech 1646 -1649 držel panství Max hrabě z Valdštejna a po něm Kaldschmietové z Eiseberka. Od roku 1693 zde vládli Oppersdorfové, počátkem 19. století Jindřich hrabě Matuška a od roku 1839 Badenfeldové. Leonie z Badenfeldu, provdaná za Filipa Skrbenského z Hříště, pak zámek v roce 1897 prodala obci Dřevohostice.

Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk

156 - Duchcov

První zmínka o předchůdci dnešního Duchcova – trhové vsi Hrabišíně - je z roku 1207, Duchcov je pak zmiňován v roce 1363. V roce 1398 koupil osecké panství i s Duchcovem míšeňský markrabě, v roce 1459 je získal zpět Jiří z Poděbrad. Od roku 1491 bylo panství v držení Kaplířů ze Sulevic, v roce 1527 jej koupili Lobkovicové a kaplířovskou tvrz přestavěli na renesanční zámek. V roce 1642 přešel Duchcov sňatkem do rukou Valdštejnů.

Infocentrum Teplice
Benešovo nám. 840
Teplice
Zámek Duchcov
Nám. Republiky 9
Duchcov
Infocentrum Duchcov
Masarykova 71/7
Duchcov
Krušnohorské knihkupectví
Nám. Míru 14
Litvínov
Infocentrum Osek
Rooseveltova 1
Osek
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
VisitTeplice s.r.o.
Dlouhá 63/31
Teplice

604 - Důchod

Výslužba Výslužba čili odpočinek jest doživotní peněžní, na velkostatcích popřípadě i naturální opatření důstojníka, úředníka, vůbec služebníků státu, velmože, vrchnosti, soukromého podniku apod., nejvíce, když ten který opatřenec pro stáří, nezhojitelný tělesný nebo duševní neduh stane se neschopným k další službě nebo po jisté řadě let služby, byť i byl naprosto zdráv, když zažádá o výslužbu. Toto opatření jest zajištěno prostřednictvím výslužného čili pense. ( Zdroj : Ottův slovník naučný )

LADUŠ tiskopisy - razítka
Kostelní 148
Beroun
Infocentrum Česká Třebová
Klácelova 11
Česká Třebová
Infocentrum Plzeň
nám. Republiky 41
Plzeň
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Papír-hračky Iva Dostálová
Žďárská 71
Nové Město na Moravě

266 - Dvůr Králové nad Labem

První písemná zmínka o královské osadě pochází z roku 1260. V roce 1316 zastavil Jan Lucemburský krátce Dvůr Králové Půtovi z Turgova. V roce 1392 se město stalo věnným městem českých královen. V roce 1421 se město poddalo pražanům a táboritům, v roce 1436 však přijalo Zikmunda za krále. Za účast na stavovském povstání byl městu konfiskován a později opět navrácen majetek. Dvůr Králové byl také několikrát vydrancován za třicetileté i sedmileté války.

Tabák Jiří Cerman
Nám T.G.Masaryka 3
Dvůr Králové nad Labem
Parkoviště (u hl.silnice)

Kuks
Infocentrum Jaroměř
Nám. ČSLA 16
Jaroměř
Infocentrum Dvůr Králové nad Labem
Švehlova 400
Dvůr Králové nad Labem
Infocentrum Úpice
Dr. A. Hejny 133
Úpice
Infocentrum Česká Skalice
Legionářská 33
Česká Skalice
Obchodní domek Rillich
Náměstí 187
Frymburk
Cestovní agentura M-tour
náměstí ČSA 16
Jaroměř